Tiësto – Kaleidoscope World Tour – GLASGOW

The biggest DJ on the planet – Tiësto, visited BRAEHEAD ARENA, GLASGOW, Saturday 25th, September 2010.